Модели автомобиля ТАТРА "Предприятие "ТАТRА" г. Копрживницк, р. Чехия"

815-2 EURO II

 815-2 EURO II

815-2 EURO II